Dominik Setlak- Absolwent Wydziału Intermediów (ASP w Krakowie), dyplom w Pracowni Transmediów prom. Dr Mariusz Sołtysik oraz Instytutu Historii Sztuki (UJ) prom. Prof Piotr Krasny.
Swoje zainteresowania skupia wokół działań transmedialnych, sztuki performance, videoart, teatru, poezji konkretnej, liberatury oraz instalacji. Stypendysta programu Santander Universidades. Uczestnik i laureat wielu konkursów i festiwali artystycznych min: LMDP Festival Internazionale di Teatro Arte e Nuove Tecnologie w Cagliarii 2023 (I Nagroda), Międzynarodowy Festiwal Teatralny FITAG Girona Hiszpania 2023,  Cracow Art Week KRAKERS, Biennale Sztuki i Designu w Maroko, Kingdom Of Art (Teatr Kana Szczecin), Teatralne Antologie Nowych Utopii (Teatr Zagłębia), Poznan Design Festival (Stary Browar), Video News 7.2 (Galeria Labirynt) itd. 
Członek Fundacji Rozwoju Sztuki Intermediów, oraz Stowarzyszenia Eksit, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Alchemia Teatru, założyciel grupy artystycznej Transtopia oraz pracownik Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.
Dominik Setlak- Graduate of the Intermedia Faculty (Academy of Fine Arts in Krakow), diploma in the Transmedia Studio, prom. Dr. Mariusz Sołtysik and the Institute of Art History (Jagiellonian University) ferry. Prof. Piotr Krasny.
He focuses his interests in transmedia method, theater of form, poetry, performance art, video art, installations and spatial interventions. Scholarship holder of the Santander Universidades program. Participant and winner of many art competitions and festivals, including: LMDP Festival Internazionale di Teatro Arte e Nuove Tecnologie in Cagliarii 2023 (I Prize), International Theatre Festival FITAG Girona, Spain 2023, Cracow Art Week KRAKERS, Kingdom Of Art (Teatr Kana Szczecin), Teatralne Antologie Nowych Utopii (Teatr Zagłębia), Poznan Design Festival (Stary Browar), Video News 7.2 (Galeria Labirynt) etc. 
Member of the Intermedia Art Development Foundation and the Eksit Association, organizer of the National Youth Festival Alchemy of the Theater, founder of the Transtopia artistic group and employee of the Old Town Youth Culture Center in Krakow.

You may also like

Back to Top