doświadczenie edukatora/ animatora kultury

Od 2017 roku- edukator i specjalista ds. Działań edukacyjno-teatralnych w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.
Od 2022 roku- instruktor teatralna w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielopolu Skrzyńskim, we współpracy z Kantorówka- Ośrodkiem Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora. 
Od 2019 prowadzący interdyscyplinarną grupę artystyczną Transtopia działającą przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 
Koordynator i współtwórca programu III Edycji Krakowskiego Archipelagu Kultury- kultura Wtajemniczenia organizowanego przez Teatr Ludowy w partnerstwie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.
Realizacja i koordynacja pięciu edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Alchemia Teatru (2018-2022). W skład, których wchodziły warsztaty, panele dyskusyjne, spektakle konkursowe i gościnne, wystawy a także happeningi i działania z zakresu sztuki performance. 
2021- Koordynacja projektu i prowadzenie warsztatów technologicznych dla dzieci w ramach wydarzenia Stacja Lemowo organizowanych w ramach miejskiego konkursu ofert na realizacje wydarzenia związanego z 100 rocznicą urodzin Stanisława Lema.
2022- Koordynacja i współrealizacja projektu „Pokój- czyli bezpieczne miejsce dla dzieci i rodziców z Ukrainy”. (Działanie wolontarystyczne od marca 2022 do czerwca 2022).
2022- Koordynacja i współrealizacja projektu „Pokój- czyli bezpieczne miejsce dla dzieci i rodziców z Ukrainy, Edycja Wakacyjna” we współpracy z Soroptimist International Poland.
2021- 2022 Realizacja społecznego projektu Nowy Skład, polegającego na grze prowadzą ceni do wzajemnego zrozumienia i poszanowania drugiego człowieka.
2022- Współpraca przy projekcie Gość- Inność, animatora roku 2022 Krystyny Hussak Przybyło organizowanym w ramach Krakowskiej Nocy Poezji.
2022- Współorganizacja I Krakowskiego Forum Sztuki Dziecka IhahaArt, organizowanego przez
Staromiejskie Centrum kultury Młodzieży w Krakowie. W ramach projektu zrealizowana została
również interaktywna wystawa prac wykonanych przez dzieci i młodzież.
2019- warsztaty teatralno performatywe prowadzone w ramach Międzynarodowego Festiwalu OFF sytuacje, organizowanego przez Akademię Sztuk Scenicznych w Poznaniu

doświadczenie artystyczne

Cracow Art Week KRAKERS
- 2022, Laureat Sekcji Laboratorium za projekt Katabaza oraz projekcja filmu Nowy Skład w
ramach wystawy Sztuka Przetrwania w Morzu Paradoksów
- 2021, Wystawa Indywidualna zrealizowana w przestrzeni Teatru Odwróconego pt Fontanna
della Gioventu
- 2020, Praca Starszyzna zrealizowana w ramach wystawy zbiorowej pt: Adhezja
- 2019, Perfromance Splash, Splash, zrealizowany w ramach wystawy zbiorowej Opcja Ulotna

Praca pt: Plac Miejski realizowana w ramach Poznań Design Festiwal (2020)
Wystawa artysta.szaman/ artystka szamanka organizowany przez MICET (2021)                                           
Praca pt: Dzienniki z Izolacji prezentowana w ramach Biennale Sztuki i Designu w Maroku (2022)
oraz w ramach Video News 7.2 w Galerii Labirynt Warszawa (2021)
Praca pt: Poczet Królów i Książąt Polskich realizowana w ramach wystawy „ Duch Abstrakcji spotyka Ducha Zabawy” zrealizowanej jako wydarzenie towarzyszące wystawie Klinika Zabawek, Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków (2022)
Praca pt: Duże Ilości natury, wydana jako element książki „Pniaki, Ptaki i Krzaki” wydanej we współpracy z międzynarodowym centrum Empatii (Dom Utopii) (2022)
Praca pt: Cyberpunk2077/24/2021 zrealizowana w ramach Intermedia.exe, oraz Open Eyes Art Festiwal. (MOS, 2021)
Praca pt: Diabli zrealizowana w ramach wystawy Diabeł Nigdy Nie śpi (CSW Wiewiórka, 2022)
Praca z Bogdanem Renczyńskim nad spektaklem Gdzie są niegdysiejsze Śniegi- właściwe Echa,
2019
Praca z Ewą Różańską nad spektaklami Przestrzenie Schulza oraz Omnipotentny Pospolita 2018
i 2020
Festiwale i przeglądy teatralne poprzedzone kwalifikacją:
- Teatralny Open Call „wszystko co masz” organizowany przez Niebostan (Łódź 2022)
- Kingdom of Art (Teatr Kana, Szczecin) 2019
- Festiwal Teatrów Studenckich Kontestacje w Lublinie (2019)
- Festiwal Młodości Teatralnej Łaknienia
- Biesiada Teatralna w Katowicach (2018 i 2020)
- Międzynarodowy Festiwal Sztuk Scenicznych Papa (Poznań, 2019)
- Festiwal Teatralny Krzykowisko (Maszewo)
- Krakowska Noc Teatrów (2017- 2022)
- Karbidka Ogólnopolski Festiwal Teatralny (Siemanowice Śląskie, 2019)
- Przypływ Teatralny (Stepnica, 2019),
- Międzypokoleniowe Relacje w Stalowej Woli (2022)
- Festiwal Małych Form Teatralnych (Kraków, 2019)
Nagrody i Wyróżnienia za pracę artystyczną i edukacyjną:
Stypendysta programu Santander Universitades na realizacje projektu „Fontanna della Gioventu”
Nagroda Dyrektora Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Laureat Sekcji Laboratorium Krakers (2022) za projekt „Katabaza”
Laureat konkursu „Teatralne Antologię Nowych Utopii” organizowanego przez Teatr Zagłębia
(2020) za projekt „Francachela”
I Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Poszukujących im. Tadeusza Kantora (2022)
II Nagroda na festiwalu teatralnym Krzykowisko
III Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Karbidka w Siemanowicach Śląskich (2019)
III Nagroda Festiwal Małych Form Teatralnych (2019)
Wyróżnienie na Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju (2019) oraz na Festiwalu Młodości
Teatralnej Łaknienia
Back to Top