Plakat do spektaklu autorstwa Ernesta Borowskiego

Go. Jest podróżą osadzoną w trudzie obecności- upadku intymnej cywilizacji. W sposób groteskowy podejmuje temat oczekiwania i cierpienia, uosabiając je w olbrzymim wysiłku fizycznym aktorów. Jest wędrówką jaką przebywa każdy z nas w oczekiwaniu. No właśnie... na co? Irracjonalna sceneria oraz nić narracyjna spektaklu zanurzona w oparach teatru absurdu skłania nas do refleksji nad tym gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczynają inne światy. Obecność wyznacza tu stały znak, który ma prowadzić do transformacji, przejścia, zakończenia wędrówki, podczas której wątpimy w jej celowość. Tracimy zmysły.
Działanie opiera się na sensualnym odbiorze audiowizualnym, tworzącym szeroką i niejednoznaczną nić narracyjną. Umożliwia tym samym intymny odbiór i interpretację obrazu w oparciu o własne doświadczenia, skojarzenia i wyobraźnię.
It is a journey set in the hardships of presence - the collapse of an intimate civilization. He takes up the subject of expectation and suffering in a grotesque way, embodying them in the actors' enormous physical effort. It is a journey that each of us takes in anticipation. Exactly ... for what? The irrational scenery and the narrative thread of the performance, immersed in the vapors of the theater of the absurd, prompts us to reflect on where reality ends and other worlds begin. Presence here marks a permanent sign that is to lead to transformation, transition, ending the journey, during which we doubt its purposefulness. We are losing our minds.The action is based on a sensual audiovisual reception, creating a wide and ambiguous narrative thread. Thus, it enables an intimate reception and interpretation of the image based on one's own experiences, associations and imagination.
Data premiery/ release date:
15.06.2019
Reżyseria/ director:
Dominik Setlak
Scenografia/ scenography:
Dominik Setlak
Muzyka/ music:
Richard Wagner
Obsada:
Julita Golińska
Aleksandra Stojak
Karolina Wanat
Klaudia Grygo
Oliwia Chabowska
Mariusz Golec
FOT. MONIKA BIELENIS

You may also like

Back to Top