media interaktywne/video/tekst: Setlak
Dance perfomance: Karolina Graca/ Gabriela Kuczyńska
Ritual talk performance: Julita Golinska- Setlak
Wykonanie: Setlak/Golinska/Graca/ KuczyŃSKA
Audio: bakblivv - RESET$REALITY // VISUALISER

KATABAZA prezentowana była na wielu konkursach i festiwalach min:
Międzynarodowy festiwal Open EYES ART FESTIvAL
CRACOW ART WEEK KRAKERS 2022
KANTORALIA Ogólnopolski Festiwal Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora (i Miejsce)
Festiwal Teatrów Niezależnych FERMENT w Nowej Soli
WSZYSTKO CO MASZ - organizowany przez Niebostan w Łodzi

Działanie jest projektem z zakresu Transmediów, Teatru i Sztuki Performance, a więc multimedialnej opowieści wieloma środkami wyrazu począwszy od najprymitywniejszego teatru cienia, poprzez autorskie intymne rytualne teksty, obiekty ready made, taniec współczesny, trójwymiarowe reaktywne video, i cyfrowe działania interaktywne oparte o sensory ruchu.
The action is a project in the field of Transmedia and Performance Art, i.e. a multimedia story with many means of expression, ranging from the most primitive shadow theater, through original intimate ritual texts, ready-made objects, contemporary dance, three-dimensional reactive video, and digital interactive activities based on motion sensors.
Niejednokrotnie zapominam o mojej obecności w tym miejscu, oddając się transowym rytuałom, tańcom i dzikości zawartej w otaczającym nas świetle i obrazie. W tym pejzażu jawi się jednak widoczne nagie i upośledzone ciało. Ukryte i stłamszone z powodu wstydu obecnego w każdej cząsteczce. Ciało podzielone na poszczególne segmenty jest dla nas transowym medium nieustępliwym dla hipnotycznych wizji rozprzestrzeniania się wspomnień i historii miasta.
FOT. MONIKA BIELENIS
Back to Top