Burn the Word, Burn the world to interwencja przestrzenna realizowana w ramach Szczytu Klimatycznego odbywającego się w Katowicach w 2018 roku. Praca skupia się na podjęciu tematu ciszy w kontekście nieuchronnej katastrofy i wymazywania dorobku cywilizacji.
Burn the Word, Burn the world is a spatial intervention carried out as part of the Climate Summit in Katowice in 2018. The work focuses on the topic of silence in the context of an inevitable catastrophe and the erasure of the achievements of civilization.
technika/ technique: video, performance (2018)

You may also like

Back to Top