Grain/ Ziarno 2024 
 Ziarno to podstawowy element biologiczny, stanowiący zwykle niewielki, często niepozorny fragment rośliny lub innego organizmu, który zawiera potencjał do wzrostu, rozwinięcia się i rozmnożenia. Jest to zwykle zarodek przyszłej rośliny lub materiał genetyczny, który może zostać zasadzony, aby dać początek nowemu życiu. W znaczeniu metaforycznym, "ziarno" odnosi się do najmniejszej jednostki substancji, która może być użyta do stworzenia czegoś większego. Jego symbolika sięga głęboko do kultur ludzkich, odzwierciedlając zarówno potencjał życia, jak i koncepcję przemijania, budowania, konfliktu i odrodzenia. 
Technika: Ziarno pszenicy/ instalacja/ obiekt
Praca prezentowana w trakcie wystawy "STRAND" organizowanej przez Instytut Polski w Wiedniu. 

You may also like

Back to Top