bez tytułu/ poezja konkretna jest interaktywną instalacją, złożoną z ekranów i sensora ruchu, przykładowe słowa stają się pretekstem do wykonywania przez widza ruchów definiujących stwierdzenia znajdujące się na ekranie. Ruch warunkuje ułożenie słów oraz ich zmianę tworząc nową definicję dla poezji konkretnej.
untitled / concrete poetry is an interactive installation, consisting of screens and a motion sensor, the example words become a pretext for the viewer to make movements that define the statements on the screen. Movement determines the arrangement of words and their change, creating a new definition for concrete poetry.

You may also like

Back to Top