Czy mapa może być jedynie wybranym zestawem zdań i słów jakie mogą dotyczyć ogólnie kultury słowa pomiędzy zasiedlającymi dany obszar autochtonami? Czy dobór zdań i słów pochodzący z obszaru Polski – sposób wyrażania się, akcentowania – mogą pokazać skalę zjawiska w wiarygodny sposób? Co jest legendą do takiej mapy? Jak się po niej poruszać? „Hipsometryczna Histeryczna Mapa Polski” jest do „przeczytania” i zobaczenia w ramach wystawy „Na styku 3”.

You may also like

Back to Top