Dzienniki z izolacji to półroczny projekt realizowany w trakcie pierwszej fali epidemiii Sars Covid 19. Każdy Film tworzony w tym czasie metodą grafiki 3d nawiązywał do aktualnych sytuacji, przeżyć czy doświadczeń, wynikających z odczuć jakie towarzyszyły mi w tym czasie.
Diaries from Isolation is a six-month project carried out during the first wave of the Sars Covid 19 epidemic. Each film created at that time with the use of 3D graphics referred to the current situations, experiences or experiences resulting from the feelings that accompanied me at that time.
technika/ technique: 3D Video, 2020

Gromnica/ candle flame

wybory/ elections

Teams

1st week

the dog

You may also like

Back to Top